kirkens fengselsarbeid


Stiflelsen Kirkens fengselsarbeid (KIFA) ble stiftet den 17. oktober 1994. Sentralt i arbeidet stod tidligere fengselsprest Olav Glad. Frem til 2003 var arbeidet drevet fra et kontor i Keysersgate 1 i Oslo. Etter Olav Glads død i juli 2003 ble kontoret flyttet til Tønsberg. Siden August 2006 har stiftelsens kontor ligget i Lurøy kommune på kysten av Helgeland.
Fra 1. mai 2008 ble kontoret lokalisert til Larvik.
Fra 2009 har hovedkontoret ligget i Oslo og er en av virksomhetene i Blå Kors Norge


Stiftelsen Kirkens Fengselsarbeid har i dag som oppgave å besøke nordmenn som sitter fengslet i utlandet.


Vi samarbeider med Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Sjømannmisjonen som også har en besøkstjenste overfor fengslede nodrmenn i utlandet.